Spotkania: czwartek o 16.00 (czas zimowy), 17.00 (czas letni)

 

Schola 

Nasza 

Parafia

Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy
Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: 
„Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, 
wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie 
czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii”.
By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. 
Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.
W naszej parafii schola zajmuje się oprawą celebracji liturgicznych w niedziele i święta. 

Odpowiedzialnym za prowadzenie scholi jest Anita Wojdyło oraz ksiądz wikariusz.

Pierwszy projekt strony parafii  wykonał Dominik Potocki w 2019 roku

© 2020 Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Chrzest

I Komunia

Bierzmowanie

Spowiedź

Małżeństwo 

Namaszczenie

Pogrzeb