Pierwszy projekt strony parafii  wykonał Dominik Potocki w 2019 roku

© 2020 Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Chrzest

I Komunia

Bierzmowanie

Spowiedź

Małżeństwo 

Namaszczenie

Pogrzeb

Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem uzdrowienia. Znajdujący się w rodzinie chory powinien być otoczony szczególną opieką, bez względu na jego wiek. Osoba chora inaczej przynależy do Boga niż zwykły zdrowy śmiertelnik. Szczególną uwagę do chorych przywiązywał - jak pamiętamy - Jan Paweł II. Dziś, kiedy z dnia na dzień coraz trudniej jest żyć tzw. zwykłemu obywatelowi a chciwość, konsumpcja i egoizm gaszą ducha bożego, wydaje się jedyną słuszną drogą dopilnowanie by chory regularnie był odwiedzany przez kapłana, by mógł się wyspowiadać, przyjąć komunię świętą. Można udzielić choremu sakramentu namaszczenia chorych, który stosuje się: • jeśli jest ktoś poważnie chory (niezależnie od wieku); • osobom starszym (przynajmniej raz w roku); • przed operacją medyczną; • można tego sakramentu udzielić także nieprzytomnym lub chorym psychicznie, w przekonaniu, że w normalnych warunkach osoba ta sakramentu tego by sobie życzyła. Jeśli chory uzyska taki sakrament w szpitalu to otrzymane potwierdzenie jego udzielenia przez kapelana szpitalnego należy zachować na okoliczność pogrzebu.

Namaszczenie

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

• świadectwo bierzmowania

• dane osobowe świadków

• dowody osobiste

• ostatnie świadectwo katechizacji

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

• dokument z USC nie może być starszy niż 3 miesiące  (czas ważności liczy się od dnia wystawienia do dnia ślubu).

Narzeczeni zgłaszają się w parafii przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami. 

Małżeństwo

Decyzję o przyjęciu tego Sakramentu podejmuje sam zainteresowany, inaczej więc niż przy Sakramencie Chrztu św. kiedy tę decyzję podejmują rodzice dziecka. Przystępując do Sakramentu Bierzmowania sam zgadzam się na to, by wobec mnie zaistniało to samo zjawisko co ponad 2000 lat temu wobec Maryi i Apostołów. Ten sam Duch święty objawi się ze swoimi darami. Wtedy rodzi się duchowe złączenie z Jezusem i Kościołem. Dar Ducha świętego i łaska jaka płynie z tego sakramentu umacnia Chrześcijanina i zobowiązuje do tego by czynem i słowem dawali świadectwo przynależności do Chrystusa, szerzyli wiarę i jej bronili. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania zapisują się osobiście na początku roku szkolnego. Uczestniczą w wymaganych spotkaniach solidnie przygotowując się do tego Sakramentu. Niezbędne dokumenty: • metryka chrztu; • opinia katechety lub świadectwo katechizacji. Sakrament Bierzmowania ustanowił sam Pan Jezus. Oto na załączonym wyżej obrazie fakt ten został na płótnie zatrzymany. Jak wszyscy pamiętamy było to w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Najbardziej Błogosławiona Matka Jezusa i Apostołowie przebywali razem. Nagle zerwał się wiatr, napełnił pomieszczenie a nad każdym z zebranych zapalił się płomień. Duch święty objawił się . Kościół święty realizuje ten sakrament wobec uczniów klas trzecich gimnazjalnych. Szafarzem Bierzmowania jest Biskup, który krzyżmem, wykonanym z oleju z oliwek i balsamu czyni znak na czole osoby przystępującej do Sakramentu. Krzyżmo, w specjalnym obrzędzie Wielkiego Czwartku jest przez biskupa poświęcone.

Bierzmowanie

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19) Podstawowe informacje dla rodziców i chrzestnych dotyczące Chrztu Świętego naszej parafii.

 

1. Chrzest należy zgłosić na dwa tygodnie przed terminem.

2. Przed przyjściem do kancelarii należy przygotować: o a) informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz adres, o b) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

3. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowani i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Z kancelarii parafii, w której mieszkają, winni dostarczyć zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św.

4. Rodzice dziecka powinni dostarczyć potwierdzenie odprawionej spowiedzi - dotyczy to tylko i wyłącznie rodziców po ślubie kościelnym lub matek samotnie wychowujących dziecko. Osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach nie wolno przystępować do spowiedzi i Komunii św.

5. Jeśli chrzest dziecka odbywa się w innej parafii niż ta, w której mieszka dziecko, to z parafii zamieszkania należy dostarczyć tzw.pozwolenie na chrztu poza własną parafią.

 

 

Sakrament chrztu jest jednym z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, również i kary za grzechy. Jednoczy chrzest z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w życiu Kościoła, Trójcy św. i kapłaństwie Jezusa. Udziela cnót - wiary, nadziei i miłości oraz darów Ducha św. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w wodzie , zanurza się w śmierci Jezusa i wraz z Chrystusem powstaje jako "nowe stworzenie" wraz z Jego zmartwychwstaniem. Chrzest jest niezatartym duchowym znamieniem, powodującym to iż ochrzczony już na zawsze przynależy do Chrystusa. 

Chrzest

Namaszczenie

Małżeństwo

Bierzmowanie

Chrzest

Sakramenty

Nasza 

Parafia

Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy