Pierwszy projekt strony parafii  wykonał Dominik Potocki w 2019 roku

© 2020 Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Chrzest

I Komunia

Bierzmowanie

Spowiedź

Małżeństwo 

Namaszczenie

Pogrzeb

Nasza 

Parafia

Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Róże Różańcowe

Róże Żywego Różańca jako Grupy Modlitewne, są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z dnia 29 stycznia 1832 r. W archidiecezji natomiast istnieją i działają na mocy Synodu Archidiecezji Przemyskiej, który określa je jako zasłużoną instytucję dla inspiracji modlitewnej i apostolskiej (st. 79 Synodu) oraz niniejszego Statutu.

 

Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.
 
 
Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:
 
- Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
- Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym;
- Dbać o wzrost duchowy należących do Róży;
- Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
- Stawać w obronie wiary i Kościoła;
- Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan;
- Włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześci­jańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwol­nienie dusz z ognia czyśćco­wego, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów). (Zob. Jan XXIII, List Ap. do O. P. Peytona z r. 1963 i 1964).
 
 
Zadania Członków Róż Żywego Różańca:
 
Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafial­nej Księgi Róż Żywego Różańca;
Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnoś­cią apostolską;
Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w 1 niedziele miesiąca po mszach

o godzinie 9.00 i 12.00 w Wiązownicy

oraz o 10.30 w Nielepkowicach