Pierwszy projekt strony parafii  wykonał Dominik Potocki w 2019 roku

© 2020 Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Chrzest

I Komunia

Bierzmowanie

Spowiedź

Małżeństwo 

Namaszczenie

Pogrzeb

Nasza 

Parafia

Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Łańcuch Apostolskiej Miłości 

Ta wspólnota jest Ruchem Katolickim, który na wzór bł. Matki Teresy z Kalkuty ma opasać apostolską miłością chorych, cierpiących i starszych z młodymi oraz kapłanami – duszpasterzami młodzieży. Upłynęło 30 lat od utworzenia wspólnoty z inicjatywy ks. Franciszka Rząsy, który pracując w duszpasterstwie młodzieży, a także z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu chciał tym osobom zapewnić zaplecze modlitewne, aby w ten sposób mogli z Bożą pomocą realizować swoje powołanie.
Aby stać się żywym ogniwem Łańcucha Apostolskiej Miłości należy wypełnić podstawowe warunki:
- przyjąć cierpienie z rąk Boga z poddaniem się Jego woli,
- znosić cierpienia w zjednoczeniu z Męką Chrystusa,
- ofiarować swe cierpienia za zbawienie świata i przybliżenie Królestwa Bożego,
- polecać Bogu naszą Archidiecezję, szczególnie wychowawców, duszpasterzy młodzieży, misjonarzy a przede wszystkim młodzież najbardziej zagrożoną,
- i w miarę możliwości odmawiać codziennie modlitwę w tej intencji.