Pierwszy projekt strony parafii  wykonał Dominik Potocki w 2019 roku

© 2020 Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Chrzest

I Komunia

Bierzmowanie

Spowiedź

Małżeństwo 

Namaszczenie

Pogrzeb

Nasza 

Parafia

Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Dzieło Pomocy Powołaniom jest Ruchem Katolickim, który podejmuje modlitwę w intencjach powołań.

 
Celem Dzieła jest niesienie pomocy osobom powołanym. Należy do niej:
 
╬ prośba do Pana Boga o nowe, święte powołania;
╬ troska o jak najpełniejszą formację kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego (zakonnego);
╬ odpowiedzialność za wszystkich, którzy już realizują swoje powołanie.
 
Kto może być członkiem Dzieła Pomocy Powołaniom?
 
† Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych.
† Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, za siostry zakonne, o powołania misyjne, itp.), a ponadto stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego Dzieła oraz intencje, w jakich modlą się inni jego członkowie.
† Rodzaj i częstotliwość modlitwy określa każdy sam i spełnia według aktualnych możliwości. Może to być nawet jedno: “Zdrowaś Maryjo” raz na jakiś czas, może być coś więcej.
† Zobowiązanie to, nie pociąga za sobą odpowiedzialności w sumieniu, tzn. nie trzeba się spowiadać z ewentualnych zaniedbań. Nie chodzi tu o pomnożenie grzechów, ale o pomnożenie dóbr duchowych

Dzieło Pomocy Powołaniom