Pierwszy projekt strony parafii  wykonał Dominik Potocki w 2019 roku

© 2020 Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy

Chrzest

I Komunia

Bierzmowanie

Spowiedź

Małżeństwo 

Namaszczenie

Pogrzeb

Nasza 

Parafia

Parafia Świętego Walentego i Narodzenia NMP w Wiązownicy
Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
3. Posiadać świadectwo urodzenia dziecka.
4. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
6. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
7. Podczas spotkania z rodzicami w kancelarii parafialnej omawiane są główne treści katechezy chrzcielnej.
Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

- ma ukończony 16 rok życia
- przyjęła sakrament bierzmowania
- posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią)
- nie żyje w związku niesakramentalnym

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:
Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.
Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.
Chrzest Święty